Projekt “GASTRIT PLUS” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: “BRIdge Alfa”

Celem projektu GASTRIT PLUS jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowatorskiej formulacji leku. Projekt obejmuje badania przemysłowe, w ramach których zostaną̨ przeprowadzone prace preformulacyjne i formulacyjne. Następnie uruchomiona zostanie produkcja pilotażowa w warunkach Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP oraz zweryfikowana stabilność nowej formy w ramach prac rozwojowych, które obejmą również opracowanie dokumentacji rejestracyjnej. Przeprowadzenie badań pozwoli na wdrożenie do produkcji leku pod nazwą GASTRIT LEK.

Innowacja produktowa będzie polegać na wprowadzeniu na rynek leku w innowacyjnej formulacji w oparciu o własną kompozycję substancji pomocniczych. Zaproponowana postać umożliwi nie tylko samodzielne stosowanie leku przez pacjentów, ale jednocześnie zapewni lepszą kontrolę nad stosowaną dawką.

Prace projektowe Gastrit Plus zostaną̨ zakończone na etapie zredagowania Wspólnego Dokumentu Technicznego, na podstawie którego przyznawane jest prawo do komercjalizacji rozwiązań́ w Polsce oraz wybranych krajach.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 000 000 zł
Przyznane dofinansowanie: 800 000 zł
Okres realizacji: 2021-2023


Strona pcppharma.pl